@Samui Haus Resort (ณ สมุย เฮาส์)
58/15 หมู่ 2 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140, Ko Samui
+66 87 691 5555
+66 77 485 678
https://www.facebook.com/Samui-Haus-495633757245126/
http://www.atsamuihaus.com/
info@atsamuihaus.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน

@Samui Haus Resort (ณ สมุย เฮาส์) - สถานที่จัดงานแต่งงานในเกาะสมุย

เหมาะสำหรับ